Spring naar content

Stichting Tiuri (ANBI)

Stichting Tiuri (voorheen Stichting Theaterwerkplaats Tiuri) wordt geleid door artistiek directeur Bas Roijen en zakelijk directeur Jelmer Lesterhuis.

ANBI Type
De stichting is sinds 1 januari 2019 aangemerkt als culturele anbi.

Het RISN of het fiscaal nummer
813893264

Contactgegevens
Locatie Breda
Speelhuislaan 153
4815 CD Breda
T: 0765729222
M: info@tiuri.nl

Locatie Roosendaal
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T: 0765729222
M: info@tiuri.nl

Doelstelling van de ANBI
De stichting heef ten doel het beheren en exploiteren van een theaterwerkplaats voor mensen met een beperking.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen en het beheer voeren over middelen en die te besteden ter ondersteuning van de door de stichting te ondernemen activiteiten en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin van het woord.

Raad van bestuur
Roijen, S. (voorzitter)
Lesterhuis, J.N.

Raad van toezicht (onbezoldigd)
Vliegenthart, H.W.G. (voorzitter)
Birkhoff, A
Van Geel, J.M.A.
Vergoossen, G.J.H.
Verweij, A.G.J.

Het beloningsbeleid leest u hier. Voor de verslagen van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoordingen  verwijzen wij u graag door naar de pagina jaarverslagen.