Spring naar content
Ontmoet het culturele veld.

Experimenteer in het Talentlab!

talentlab_logo

Het Talentlab vormt een gelijkwaardige en wederkerige leerschool waarin onze talenten en andere podiumkunstenaars elkaar inspireren. Tijdens dit praktijkgerichte onderzoek staan het experiment en de uitwisseling centraal.

We inspireren elkaar

In het Tiuri Talentlab gaan spelers de uitdaging aan door samen te werken met praktijkpartners die perfect aansluiten bij hun ontwikkeling. Hier vinden inspirerende ontmoetingen plaats tussen spelers en het culturele veld, waarbij beide partijen elkaar verrijken. Zo maken spelers in het Talentlab kennis met de dynamische theaterwereld. Het Talentlab is een creatieve ruimte waar gewerkt wordt aan diverse producten, waaronder voorstellingen, en waar ook artistiek onderzoek plaatsvindt.

Talentlab Residenties

Julia

Theatermaker

Het Tiuri Talentlab is een partner voor opleidingen, makers en gezelschappen.

Door samen te werken met kunstvakopleidingen fungeert het Talentlab als een broedplaats waar jonge talenten hun artistieke horizon kunnen verbreden en hun vaardigheden verder kunnen aanscherpen in de praktijk. Tegelijkertijd biedt het een vruchtbare bodem voor theater- en dansgezelschappen om nieuw talent te ontdekken en te ondersteunen bij hun groei.

In het Tiuri Talentlab komen educatie en professionalisering samen. Deelnemers krijgen de kans om hun creatieve mogelijkheden te verkennen en te benutten, terwijl ze worden begeleid door ervaren experts uit de kunstwereld. Dit creëert een stimulerende en inclusieve omgeving waar talenten gedijen en waar de connectie tussen educatie en praktijk wordt versterkt.

Daarmee staat Tiuri Talentlab niet alleen voor individuele groei, maar ook voor het bouwen van duurzame bruggen tussen educatieve instellingen en de professionele kunstwereld, wat resulteert in een bloeiende en inspirerende culturele gemeenschap.

Groei in de kwalitatieve ontmoeting.

In het Tiuri Talentlab gaan de spelers de ontmoeting aan met het culturele veld. Enerzijds geeft dit praktijklab ruimte aan artistiek onderzoek in de vorm van de residenties. De ‘artists in residence’ gaan samen met de spelers op onderzoek uit en brengen al doende een verdieping aan in de artistieke werkwijze. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan de ontwikkeling van coproducties waarbij de betrokken spelers integreren in het productieproces van de gastmaker en/of gastgezelschap.

De reis gaat verder

Wil je jouw talent inzetten bij professionele producties die door het hele land zichtbaar zijn? Reis dan door naar ons inclusieve gezelschap Compagnie Tiuri en ontmoet een breed publiek!